Nota de prensa: APROPIGA denuncia a privatización dunha parte do dispositivo da loita contra os incendios forestais de Galicia